?

Log in

No account? Create an account
писанина - Щоденник людини [entries|archive|friends|userinfo]
Листи в майбутнє

[ website | Музична формація =ФІОЛЕТ= ]
[ АвтоБіо | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

писанина [вересень. 22-е, 2014|04:29 pm]
Листи в майбутнє
я вода, що живе без спокою,
я птах, що спить в польоті,
я пісок, що тече дорогою,
я в болоті, бо сам болото.

2014
ПосиланняВідповісти